MŁODZIEŻ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Młodzież szkół zawodowych ma już pewne plany związane z zało­żeniem rodziny. Pytania zawarte w badaniach dotyczyły m. in. wyboru przyszłych współmałżonków: głuchych czy słyszących, oraz chęć posia­dania potomstwa (głuchego czy słyszącego). Ponad połowa badanych (55,7%) pragnie poślubić głuchego partnera. W tej grupie 48,6′ /o uza­sadniała takie plany możliwościami porozumiewania się z głuchymi mał­żonkami: „będzie taki sam jak ja i umie migać”, „bo głuchego męża będę rozumiała, a słyszącego nie.” Tej treści uzasadnienia są wyrazem obaw, jakie ma młodzież głucha, gdy chodzi o kontakty językowe w przypad ku poślubienia słyszącego partnera. Również ta grupa badanych (21,2 /oj, która wyraziła chęć poślubienia osoby niedosłyszącej, motywowała to* głównie ułatwieniami, jakie takie partnerstwo stworzy w zakresne poro­zumiewania się poza rodziną: „niedosłyszący dobrze i ładnie mowi,” „bę­dzie mi dużo pomagał.” W grupie 23,1%: badanych pragnących poślubić słyszącego partnera również na czoło motywów u większości wysuwano oczekiwanie pomocy ze strony takiego współmałżonka z tej grupy ponad 61% twierdziło, że słyszący współmałżonek będzie wiedział, co otoczenie mówi, a więc będzie spełniał rolę tłumacza.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!