KRYTERIA SPRAWNEGO DZIAŁANIA A PROBLEM INTEGRACJI

Krytyka pedagogiki specjalnej podejmowana jest co jakiś czas zarów­no z pozycji naukowych, jak i niekiedy także z punktu widzenia małego jej wpJywu na kształt praktyki pedagogicznej. Mimo wyraźnego ożywie­nia się działalności teoretycznej pedagogiki specjalnej w ostatnim dzie­sięcioleciu i coraz atrakcyjniejszego ukazywania horyzontów w jej przed­miocie, uwaga przedstawicieli nauki ciągle jednak skupiona jest na po­dłożu fizjologiczno-społecznym i swoistości problematyki ludzi nie­pełnosprawnych i zatrzymuje się na próbie rejestrowania zadań stoją­cych przed praktyką rewalidacji. Te kwestie zostały już nieźle uporząd­kowane (A. Hulek, 1977, 1982, 1984; J. Ślenzak, 1984). Są to jednak raczej te elementy teorii, które czerpie pedagogika z innych dyscyplin pokrewnych. Ciągle jednak nie można doczekać się syntezy wiedzy stri­cte sensu pedagogiczno-rewalidacyjnej, wiedzy na temat zasad, metod i technik organizowania oddziaływań rewalidacyjnych i profilaktycznych (I. Obuchowska 1984).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!