KORZYSTAJĄC Z MOŻLIWOŚCI

Korzystając z możliwości wskazań i inspiracji wynikających z wy­mienionych rozporządzeń można bardzo szeroko rozwinąć pomoc dla dzie­ci z odchyleniami w ich środowisku naturalnym w szkole, w rodzinie. Nie sposób wymienić wszystkie formy, zwłaszcza, że często jest tak, że w zależności od osobistych zainteresowań czy zakresu czynności dana placówka rozwija pewną formę pracy bardziej niż inną. I tak na przykład zgodnie z Wytycznymi w sprawie rozwoju kształcenia specjalnego i po­mocy dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi zajęłam się pomocą rehabilitacyjną dla rodziców dzieci niewidomych i niedowidzą­cych, gdyż w ramach obowiązków służbowych należy do mnie orzecz­nictwo na rzecz tej grupy uczniów.Zajęłam się w roku 1981 grupą dzieci z pogranicza możliwości wzro­kowych, czyli tych, które mogą posługiwać się wzrokiem mimo zaliczania ich do niewidomych lub niedowidzących. Zwykle jest to jedna trzecia dzieci kierowanych do wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej z powodu wady wzroku.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!