KONTEKST CAŁOKSZTAŁTU

Z kontekstu całokształtu badań tego problemu przedstawione zostały tylko niektóre ich wyniki. Można z nich wysunąć wniosek, że specy­ficzny system wartości w grupach niedostosowanych społecznie przestęp­ców, u których cechy niedostosowania występują w skrajnej aspołeczności, obok integracyjnej funkcji członków grup podkulturowych dezorganizuje jednak osobowość.Wynika z tego wniosek, że dla wychowania resocjalizującego należy wysunąć postulat resocjalizacji w zakresie wartości. Tym samym pro­blematyka systemów wartości przestaje być wyłącznie problemem dla psychologii, lecz także dla kryminologii, jako że problematyka resocja­lizacyjna jest także problematyką z zakresu kryminologii.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!