KONTAKTY Z RODZICAMI

Kontakty z rodzicami dzieci niewidomych i niedowidzących były dla obu stron bardzo potrzebne. Służyły mi do potwierdzenia trafności diagnozy i udzielanej porady. Natomiast rodzice bogacili swoją umiejęt­ność prowadzenia obserwacji własnego dziecka, wymieniali doświadczenia między sobą i otrzymywali bieżące informacje o różnych formach po­mocy dla dzieci niewidomych i niedowidzących, między innymi dowie­dzieli się, że w styczniu 1983 roku powstała w Poznaniu Poradnia Reha­bilitacji Niewidomych i Niedowidzących przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ramach Poradni Rehabilitacji Inwalidów. Ze wspólnego działania powstał we wrześniu 1983 roku Klub Rodziców Dzieci Niewi­domych i Niedowidzących. Był to jeden z pierwszych Klubów w kraju zawiązywanych przez rodziców przy Zarządach Okręgów Polskiego Związku Niewidomych. Poznański Klub działa nadal i prowadzi szereg interesujących form pracy rehabilitacyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do dzie8i szczególnie poszkodowanych, ze złożonymi wadami, organizując im wspólnie z Poradnią Rehabilitacji coś w rodzaju ogniska przedszkol­nego. W ten sposób moje kontakty z rodzicami dzieci niewidomych i nie­dowidzących przeniosły się na inne formy.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!