JEDNOLITY UKŁAD GRUP

Jednolity układ grup dyspanseryjnych jest zaprezentowany w opracowaniu Markiewicz L. i inni (1982). Ponad po­łowa zdyspanseryzowanych rejestrowana jest w jednej grupie, pozostali w dwóch lub trzech i więcej grupach, co jest rezultatem współdziałania dwóch lub kilku nieprawidłowości u jednego ucznia. Procenty obejmu­jące czynną opiekę dyspanseryjną są na ogół znacznie wyższe w mieście na wsi.  Tendencja w tym zakresie nie jest jednakowa. Zmienia się w zaleznosci od grupy dyspanseryjnej i wieku badanych.Współdziałanie poradni wychowawczo-zawo­dowej w systemie orientacji i doradztwa zawodo­wego. Podejmowanie przez szkołę szerokiego zakresu obowiązków w dziedzinie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej me powinno pomniejszać zadań poradni wychowawczo-zawodowej w tym względzie.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!