JAK NAPROWADZAĆ KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA FORMY INTEGRACYJNE?

Realizacji programu rewalidacji mogłyby podejmować się instytucje miejscowe (szkoły, określone służby rehabilitacyjne, wyspecjalizowane ze­społy, spółdzielnie itp.). Usługi tego rodzaju byłyby opłacane ze środków p zyznanych przez orzeczenie według określonych zasad. Odpowiednie środki finansowe mogłyby też być wypłacane rodzinie, np. na pokrycie kosztów systematycznego dowożenia na zabiegi lecznicze, usprawniające typu lekarskiego, pedagogicznego itp. Oczywiście w określonych stanach rzeczy zachodzie będzie konieczność umieszczania konkretnych osób w za­kładach zamkniętych (leczniczych, leczniczo-wychowawczych, rehabilita­cyjnych). Także w tym przypadku orzeczenie, o którym mowa, powinno zawierać nie tylko decyzję o umieszczeniu, ale także program rewalida­cji do wykonania i wielkość środków przeznaczonych na jego realizację .

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!