INTEGRACJA WIDZIANA OCZYMA SOCJOLOGA

Normy są werbalnymi nakazami lub zakazami, określającymi oczeki­wane i pożądane standardy zachowań uczestników systemu. Natomiast wartości są najogólniejszymi dążeniami, celami wynikającymi często ze zinstytucjonalizowanych lub indywidualnych potrzeb ludzi. Jeśli z tego punktu widzenia spojrzeć na problem ludzi niepełnospraw­nych wówczas daje się zauważyć, iż mają oni o wiele więcej trudności me tyle w wypełnianiu określonych ról społecznych, ale konkretnych specyficznych zadań. Natomiast z punktu widzenia obowiązujących w danej społeczności norm i wartości nie zawsze wykazują jakiekolwiek od­chylenia od normy, a wprost przeciwnie, mieszczą się w jej granicach. Znamy przecież liczne przypadki ludzi pełnosprawnych, bez żadnych deficytów, którzy o wiele gorzej funkcjonują w przypisanych im rolach społecznych niż osoby niepełnosprawne, nie są w stanie sprostać nor­mom społeczno-moralnym, zorientowane są na egoistyczno-hedonistyczne wartości itp.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!