IM DŁUŻEJ I INTENSYWNIEJ

Im dłużej i intensywniej dzieci głuche pra­cowały we wczesnym dzieciństwie nad sprawnością językową, tym więk­sze ich szanse na to, że w środowisku szkolnym słyszących będą z po­wodzeniem radzić sobie z realizacją materiału programowego w klasach od I do IV.Reasumując wyniki przeprowadzonych badań, które zmierzały do określenia zależności jaka zachodzi między wczesnym usprawnianiem ję­zykowym dzieci głuchych a ich kształceniem w zwykłych szkołach pod­stawowych, stwierdza się, że zależność ta istnieje i ma charakter pozy­tywny. Siła związku dla badanych cech: wiadomości szkolne, sprawność w czytaniu i pisaniu, komunikatywność i wyrazistość wypowiedzi ustnej,, sześciu operacji umysłowych oraz globalnej oceny powodzenia szkolnego dzieci głuchych i ich usprawniania językowego, wynosi od 0,3 do 0,6 (od siły przeciętnej do wysokiej). Zależność ta jest więc ewidentna, choć nie jednakowa dla wszystkich badanych czynników.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!