FORMALNE PODEJŚCIE

Przy czym nie idzie tu o formalne podejście lub porozumienie działania, idzie o     bardzo konkretny i bezpośredni wgląd w istniejące stany rzeczy, formy działania i ich rzeczywiste, a nie „sprawozdawcze” skutki we wszystkich sieciach instytucji zajmujących się kształceniem i wychowaniem prze­wlekle chorych. Mamy nadzieję, iż pomocne mogłyby się okazać w tym przypadku także zebrane w sondażu spostrzeżenia i rejestrowane stany rzeczy przedstawione w niniejszym opracowaniu.Celem badań była próba określenia, w jakim stopniu szkoły po­wszechne w tym zwłaszcza zbiorcze szkoły gminne) wywiązują się ze swych funkcji: dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej interwencyj­nej  integracyjnej, będących elementami szeroko pojętej rewalidacji dziecka upośledzonego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!