DZIECI Z ODCHYLENIAMI OD NORMY W ŚWIETLE WYPOWIEDZI UCZNIÓW KLAS POWSZECHNYCH

Uczęszczający do klas powszechnych wyrażali swój stosunek do nie­pełnosprawnych w wypracowaniach nt. „Uczniowie klas specjalnych”. Na 420 objętych badaniami 217 (51,7%) jest pozytywnie ustosunkowa­nych do dzieci z klas specjalnych, 194 (46,2%) przejawia postawy nega­tywne i 9 (2,!%) — niezdecydowane. Stosunek do niepełnosprawnych rówieśników ulega pewnym korzystnym zmianom wraz z wiekiem (po­stawy pozytywne deklaruje 43,3% uczniów kl. IV, 54,0% uczniów kl. V, VI i 57,7% uczniów kl. VII i VIII). Sądy dzieci młodszych kształtują się z reguły pod wpływem innych osób, nie znajdują na ogół potwierdze­nia w osobistych doświadczeniach. W przypadku natomiast uczniów klas starszych są one bardziej samodzielne, poparte własnymi obserwacjami.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!