DZIAŁANIA PEDAGOGA

Działania pedagoga w omawianym zakresie mogą mieć różne formy. Można tu wymienić inicjowanie spotkań z rówieśnikami (w tym wspólne odrabianie lekcji), zapraszanie do udziału w imprezach szkolnych, włą­czanie do organizacji szkolnych (np. harcerstwa), zachęcanie do kores­pondencji. Możliwe jest też uczestniczenie w wybranych lekcjach i ko­łach zainteresowań.W kontaktach z rówieśnikami uczeń niepełnosprawny chce być ich partnerem. W kontaktach tych powinien mieć miejsce swoisty dialog rozumiany jako współodkrywanie, współtworzenie istotnych dla nich wartości, w duchu szczerości, szacunku i zaufania (Z. Pawłowicz, 1982, s. 7).Przedstawione uwagi ukazują model pracy nauczyciela w systemie indywidualnym. Zaakcentowano tu zadania wynikające ze złożonej sy­tuacji dziecka niepełnosprawnego. Wśród potrzeb dziecka, dominują potrzeby związane z integracją w normalne środowisko społeczne.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!