DUŻY POSTĘP

W przyszłym roku szkolnym, biorąc pod uwagę duży postęp w rozwoju, ma być przesunięta do grupy młodszych średniaków. Dyrektorka przedszkola wyjaśnia, że dziecko zo­stało przyjęte za zgodą wychowawczyni. Stwierdza równocześnie, że pro­wadzenie jednego ewentualnie dwojga dzieci upośledzonych w grupie jest możliwe i nie zakłóca realizacji zadań programowych z całą grupą. Dziecko jest pod stałą opieką psychologa i poradni wychowawczo-zawodowej, gdzie otrzymuje dodatkową pomoc.Reasumując powyższe rozważania na podstawie przytoczonych argu­mentów teoretycznych i jednocześnie wynikających z dotychczasowej praktyki pedagogicznej, należy stwierdzić, że placówki wychowania przed­szkolnego mają najkorzystniejsze warunki do procesu rewalidacyjnego wielu dzieci upośledzonych i kalekich.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!