DOBRY WSKAŹNIK

Rozpatrując w tym aspekcie zagadnienie integracji w te­go typu zakładzie wysunięto pytanie o warunki integracji społecznej skazanych w grupie wychowawczej. Przyjęto, że dobrym wskaźnikiem integracji społecznej jest „zaangażowanie społeczne” wyrażające się w ży­ciu aktywnym i pracy społecznej dającej satysfakcję, dawanie pracy społecznej pierwszeństwa przed sprawami prywatnymi, życzliwości dla innych ludzi w grupie, solidarności. Toteż „zaangażowanie” — wskaźnik integracji społecznej — traktujemy jako określoną orientację wartościu­jącą badanego, czyli rozumiemy ją jako określony standard wyboru in­dywidualnej drogi życia w grupie społecznej. Wybór tego wskaźnika integracji społecznej dokonany został ze względu na to, że „zaangażowa­nie społeczne” jako przedmiot rozważań jest niezwykle ważny w zabie­gach socjalizujących i resocjalizujących.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!