CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE OSOBOWOŚĆ

Biorąc pod iwagę czynniki kształtujące osobowość dziecka niepełnosprawnego uczącego się w domu korzystna jest równowaga typu demokratycznego między nauczycielem a dzieckiem. Zaspokajanie potrzeb ucznia (poznawczyc i emocjonalnych) umożliwia osobowość podnosząca (Z. Zaborowski, 1947).Postawa podnoszenia innych doprowadza do „[…] zaspokajania po­trzeb partnera, jego dobrego samopoczucia, bezpieczeństwa, stymulowa­nia jego uzdolnień, zainteresowań, realizowania jego aspiracji” (Z Za­borowski, 1977, s. 3).W metodzie ośrodków pracy stosowanej od lat w szkołach specjalnych proces nauczania jest oparty na aktywności uczniów, swoistym układzie materiału nauczania, a system lekcyjny pojęty plastycznie. Zdaniem  Gamulczaka (1977, s. 228) metoda ta posiada duże znaczenie, walory integrujące osobowość dziecka i przystosowanie jej do potrzeb dzieci nie­pełnosprawnych daje dobre rezultaty dydaktyczne.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!