BRAK POZYTYWNYCH KONTAKTÓW

Brak pozytywnych kontaktów utrwala błędne przekonania otoczenia co do właściwości dzieci upośledzonych i nie sprzyja korekcie wadliwrych postaw społecznych wobec uczniów niepełnosprawnych.Działania na rzecz doskonalenia funkcjonowania klas specjalnych w warunkach szkół masowych winny być ukierunkowane przede wszyst­kim na kształtowanie pozytywnych nastawień nauczycieli do uczniów odchylonych od normy i na pozyskanie kadry pedagogicznej do prak­tycznej realizacji idei kształcenia integracyjnego.Służyć temu mogą m. in.:przybliżenie nauczycielom problematyki kształcenia upośledzonych w okresie poprzedzającym organizację klas specjalnych,podejmowanie problemów teoretycznych pedagogiki specjalnej w toiiu dokształcania,propagowanie pozytywnych doświadczeń i rezultatów w zakresie kształcenia integracyjnego,zaznajamianie kadry pedagogicznej z właściwymi przepisami i wy­tycznymi regulującymi problemy diagnozy, orzecznictwa, selekcji oraz terapii odchyleń od normy rozwojowej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!