BEZ SPEŁNIANIA POSTULATÓW

Bez spełnienia tych postulatów — jak uza­sadniono — nie można praktycznie „przeforsować” nawet najbardziej elementarnych spraw prawidłowego organizowania procesu dydaktycz­no-wychowawczego, psychoterapii, higieny psychicznej itp. Liczbowo najmniejszą grupę stanowili respondenci z placówek zali­czonych do kategorii „rehabilitacyjnych”, tj. takich, które realizują wie­lostronną (kompleksową) rewalidację, ale liczba miejsc w tych placów­kach (1360) i liczebność kadry pedagogicznej (238 pełnozatrudnionych) okazały się sporne. Inne nieco dominują w tych placówkach zadania i inne pojawiają się problemy w zakresie metodyki działania. W każdym razie charakter ich oddają najlepiej następujące właściwości:czas pobytu podopiecznych określają respondenci na 30—60 mie­sięcy (z wyjątkiem jednej małej placówki na 56);kształcenie realizowane jest wielokierunkowo (liczne zawody) i wymaga organizowania warsztatów szkolnych, praktyk w zakładach na zewnątrz itp.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!