BARDZO DUŻA ROZPIĘTOŚĆ

Bardzo duża rozpiętość wyników uzyskanych przez uczniów z róż­nym rodzajem niepełnosprawności w obrębie pozycji odrzucania i izo­lacji świadczy o tym, że uczniowie z różnym rodzajem niepełnospraw­ności w różnym stopniu narażeni są w klasach normalnych na negatywny stosunek uczniów pełnosprawnych. Niedostatek oddziaływań wychowaw­czych w zakresie kształtowania prawidłowych stosunków między ucznia­mi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi powoduje nasilenie negatyw­nych ustosunkowań najczęściej wobec dzieci upośledzonych umysłowo i dzieci z upośledzeniem narządu ruchu.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!