AKCEPTACJA PRZEZ NAUCZYCIELI

Akceptacja przez nauczycieli dzieci upośledzonych i ich kształcenia z rówieśnikami pełnosprawnymi wydaje się być podstawowym warun­kiem integracji społecznej środowisk szkolnych. Bez niej niepodobna oczekiwać gotowości szkół „normalnych” do przyjęcia zadań i obowiąz­ków wobec uczniów odchylonych od normy rozwojowej (O. Lipkowski 1976).Liczne badania prezentowane w ostatnich latach w wielu publikacjach podnoszą problem trudności w nauce czytania, pisania i liczenia. Dzieje się tak dlatego, iż znaczna liczba dzieci nie może sprostać wyma­ganiom programu nauczania, co ma swoje główne źródło, w deficytach rozwojowych tych dzieci. W związku z tym Resort Oświaty i Wycho­wania wydał zarządzenia (1973, 1976, 1978) obligujące każdą szkołę do organizowania zespołów korekcyjno-wyrównawczych dla uczniów klas młodszych z niedoborami psychofizycznymi i upośledzeniami rozwojo­wymi.

 

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!